Ja, we mogen weer korfballen... (als je tenminste niet ouder bent dan 18 jaar).

Ja, we mogen weer korfballen... (als je tenminste niet ouder bent dan 18 jaar).

Hopelijk is iedereen gezond. Tot op heden hebben we nog geen officiële gevallen van Corona-besmetting gekregen van leden van ons. Dat willen we graag zou houden. Helaas mogen we om die reden ook alleen maar starten met de trainingen van de jeugd.

Vanaf 12 mei starten we met de volgende trainingsdagen en tijden:

  • Kangaroe tot en met de C1: dinsdag en vrijdag 18.00 - 19.00 uur
  • B1 en A1 (tot en met 18 jaar): dinsdag en vrijdag 19.15 - 20.00 uur

Mocht je niet kunnen of willen i.v.m. het behoren tot een risicogroep meld je dan wel af bij je trainer zodat ook zij een goed beeld hebben wie er aanwezig is.

Het zal anders zijn dan anders. Er gelden strikte maatregelen die opgevolgd moeten worden (met name voor de groep boven de 13 jaar). De maatregelen zijn uitgewerkt in een protocol. Dit protocol is goedgekeurd door sportservice Doetinchem in opdracht van de gemeente. Van de ouders wordt gevraagd om dit protocol ook vooraf te bespreken met de kinderen. Veel maatregelen zullen bekend voorkomen, maar let vooral ook even op de routing, dus de fietsen komen op een andere plek i.v.m. 1,5 afstandseis. Uiteraard zullen de trainers dat ook nog doen. Volg de maatregelen a.u.b. op want er wordt ook op gehandhaafd door de gemeente en uiteindelijk willen we voorkomen dat we een bron van besmetting zijn van COVID 19. Samenwerken is daarbij van groot belang. Wij willen jullie er dan ook op attenderen de kinderen alleen te laten komen trainen als er geen gezondheidsklachten zijn.

Mochten er nog vragen zijn, gebruik daarvoor even de groepsapp.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur