Vertrouwenspersoon

Joyce Hendriks - Vertrouwenspersoon
hendriks874 [at] gmail.com
Joyce Hendriks
Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Joyce Hendriks en ik ben getrouwd met Marco Vellema en heb twee dochters Mandy (10 jaar) en Nikki (7 jaar). Alle drie korfballen ze bij Olympus. Ik heb zelf ook gekorfbald bij Spirit (Voorthuizen) en Olympus. Sinds 11 jaar ben ik gestopt in verband met een opleiding en daarna omdat ik niet meer in de weekenden onderweg wil zijn voor een wedstrijd maar thuis bij de kids. Na een periode spinning te hebben gedaan ben ik op dit moment aan het hardlopen.

Ongeveer 14 jaar geleden ben ik verhuisd naar Doetinchem. Qua werk heb ik 13 jaar gewerkt bij de gesloten jeugdinstelling Harreveld en ben ik vervolgens gaan werken bij kinder en jeugdpsychiatrische instelling Karakter in Nijmegen. Daar heb ik vijf jaar gewerkt en ben sinds twee jaar gedetacheerd vanuit Karakter naar de RIBW, beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek, in Arnhem als hoofd behandelaar. Ik ben orthopedagoog, GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ik geef therapie aan jongeren met uiteen lopende psychiatrische problematiek.

Vanuit de rol van vertrouwenspersoon kun je mij benaderen met problemen waar je tegenaan loopt binnen de vereniging en waarvan je het idee hebt dat je hierin niet wordt gehoord en het niet lukt om het met de betrokken personen op te lossen. Zowel voor ouders, trainers, spelers en andere betrokken personen ben ik te benaderen. Gesprekken met mij zijn vertrouwelijk en ik zal op  onpartijdige wijze bekijken waar behoefte aan is. Misschien is 1 gesprek voldoende of zal er gekeken worden naar een vervolg gesprek, met mogelijk de betreffende perso(o)n(en), die ik zal begeleiden, om te kijken naar een oplossing. Aan het einde van het jaar zal ik aan het bestuur doorgeven om hoeveel zaken het gaat en het onderwerp waarop het betrekking heeft gehad. Ik zal zorgdragen voor anonimiteit. Via onderstaand formulier kan er contact met mij gezocht worden.

Daarnaast zal ik wanneer nodig activiteiten verzorgen gericht op het optimaliseren van prettige omgangsvormen binnen de vereniging.

Joyce Hendriks
 

Je vraag of opmerking aan de vertrouwenspersoon